?>

Wat doen wij nog meer? (oud)

MMaar onze advocaten-mediators beperken zich niet alleen tot echtscheidingen. Mediation/bemiddeling is bij uitstek geschikt voor het oplossen van vele geschillen waarbij het persoonlijke, het relationele, even belangrijk zo niet belangrijker is dan de juridische oplossing.

Zoals bijvoorbeeld:

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is verplicht bij een echtscheiding en verbreking samenleving waarbij ouders het gezamenlijk gezag over de kinderen hebben. Op dat moment is er veel aandacht voor het ouderschapsplan. Daarna is die aandacht weg. Terwijl een ouderschapsplan een dynamisch iets is. Kinderen worden groter, kinderen en ouders veranderen, het ouderschapsplan hoort mee te veranderen. Als ouders moeite hebben met het aanpassen van het ouderschapsplan, zijn onze mediators de aangewezen personen om daarbij te bemiddelen.

Omgang

De grootste fout die er met omgangsregelingen wordt gemaakt, is dat van gemaakte afspraken te pas en te onpas wordt afgeweken. Natuurlijk, nood breekt wetten. Maar kinderen zijn gebaat bij regelmaat. Zij moeten weten waar zij aan toe zijn. En dat geldt trouwens ook voor de ouders.

Mediation bij omgangsregelingen dient niet alleen om de omgangsregeling tot stand te brengen, maar ook en juist om problemen met de omgangsregeling te bespreken en op te lossen. Een goede positieve communicatie tussen de ouders is een absolute must voor de kinderen.
Kinderen moeten niet hoeven kiezen tussen ouders. Zij hebben het recht om van iedere ouder onvoorwaardelijk te mogen houden en dit te mogen uiten. Gelijkwaardig ouderschap is waar onze mediators van uit gaan. Kinderen zijn immers een band voor het leven.

Erfrecht/erfenis

Erfenissen zijn steeds vaker een bron van ellende en verstoorde relaties. Vaak nog niet eens vanwege geld, maar vanwege emoties en gekrenkte gevoelens. Bemiddeling / mediation bij de verdeling van erfenissen kan onherstelbare schade voorkomen.

Verdeling

Niet alleen na huwelijk, maar ook na samenleven kan de verdeling een lastig verhaal zijn. De woning van hem is verbouwd met geld van haar. Zijn inkomen is gebruikt om het bedrijf van haar op te starten. Etc.

Het oplossen van dit soort conflicten door bemiddeling is sneller en goedkoper dan via de rechter.

Collaborative Divorce

Net als de mediation is ook dit komen overwaaien vanuit de Verenigde Staten. Eigenlijk is het gewoon scheidingsbemiddeling. Collaborative, samenwerken dus, slaat op de samenwerking met andere disciplines als accountancy, waardering/taxatie, fiscalisten etc. Beide partijen hebben hun eigen deskundigen en de mediator fungeert als procesbegeleider en bemiddelaar. Bij uitstek geschikt voor de grote complexe verdelingen waar de (financiƫle) belangen groot zijn.

Kennemer Mediation is onderdeel van Tanger Advocaten N.V., handelsregister nr. 34302647